Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tuyên Hóa

  • Mã bưu điện: 512810
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tuyên Hóa
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: 02323683156