Bưu điện văn hóa xã Lý Trạch

  • Mã bưu điện: 512000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lý Trạch
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lý Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0919689015