Bưu điện văn hóa xã Quảng Thủy

  • Mã bưu điện: 512550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 0372916282