Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Đồng Hới

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình, bao gồm: Bưu điện Đồng Hới, Bưu điện Bắc Lý I, Bưu điện Bắc Lý II, Bưu điện Đại học Quảng Bình, Bưu điện KHL Đồng Hới, Bưu điện Thuận Lý, Bưu điện HCC Đồng Hới, Bưu điện Lộc Đại, Bưu điện Cộn, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Ninh, Bưu điện văn hóa xã Thuận Đức, Đại lý bưu điện Đức Ninh, Đại lý bưu điện Phú Hải, Hòm thư Công cộng Bảo Ninh, Hòm thư Công cộng Quang Phú, Bưu cục văn phòng Quảng Bình, Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Bình, Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu điện Thành phố Đồng Hới

Bưu điện Đồng Hới

 • Mã bưu điện: 510000
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Hới
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 02323822532

Bưu điện Bắc Lý I

 • Mã bưu điện: 511180
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc Lý I
 • Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 02323841233

Bưu điện Bắc Lý II

 • Mã bưu điện: 511190
 • Bưu cục: Bưu điện Bắc Lý II
 • Địa chỉ: Tiểu khu 4, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 02323836089

Bưu điện Đại học Quảng Bình

 • Mã bưu điện: 511201
 • Bưu cục: Bưu điện Đại học Quảng Bình
 • Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 02323851080

Bưu điện KHL Đồng Hới

 • Mã bưu điện: 511172
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Đồng Hới
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 02323828367

Bưu điện Thuận Lý

 • Mã bưu điện: 511210
 • Bưu cục: Bưu điện Thuận Lý
 • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 02323825625

Bưu điện HCC Đồng Hới

 • Mã bưu điện: 511036
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Đồng Hới
 • Địa chỉ: Sô´9, Đường Quang Trung, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 0917841266

Bưu điện Lộc Đại

 • Mã bưu điện: 511120
 • Bưu cục: Bưu điện Lộc Đại
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 02323822884

Bưu điện Cộn

 • Mã bưu điện: 511240
 • Bưu cục: Bưu điện Cộn
 • Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 02323826048

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Ninh

 • Mã bưu điện: 511270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Ninh
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nghĩa Ninh, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 0846030547

Bưu điện văn hóa xã Thuận Đức

 • Mã bưu điện: 511300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuận Đức
 • Địa chỉ: Thôn Thuận Phong, Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 0856532517

Đại lý bưu điện Đức Ninh

 • Mã bưu điện: 511323
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đức Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Giao Tế, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Phú Hải

 • Mã bưu điện: 511334
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Phú Hải
 • Địa chỉ: Cụm Bắc Hồng, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Bảo Ninh

 • Mã bưu điện: 511348
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bảo Ninh
 • Địa chỉ: Thôn Trung Bính, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Quang Phú

 • Mã bưu điện: 511115
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quang Phú
 • Địa chỉ: Thôn Tây Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Quảng Bình

 • Mã bưu điện: 510900
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Quảng Bình
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 023233822585

Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Bình

 • Mã bưu điện: 511050
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Bình
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: 0523828889

Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu điện Thành phố Đồng Hới

 • Mã bưu điện: 511173
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu điện Thành phố Đồng Hới
 • Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
 • Điện thoại: