Bưu điện văn hóa xã Đồng Trạch

  • Mã bưu điện: 511540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Trạch
  • Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đồng Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: ‭0942800781