Bưu điện văn hóa xã Mai Thủy

  • Mã bưu điện: 514200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323882254