Bưu điện văn hóa xã Phú Thủy

  • Mã bưu điện: 514140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Phú Hòa, Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: 02323997255