Bưu điện Bắc Lý I

  • Mã bưu điện: 511180
  • Bưu cục: Bưu điện Bắc Lý I
  • Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 02323841233