Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Ninh

  • Mã bưu điện: 511270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Ninh
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nghĩa Ninh, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 0846030547