Bưu điện văn phòng Văn phòng Bưu điện huyện Lệ Thủy

  • Mã bưu điện: 513911
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn phòng Bưu điện huyện Lệ Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy
  • Điện thoại: