Bưu điện văn phòng Quảng Bình

  • Mã bưu điện: 510900
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Quảng Bình
  • Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: 023233822585