Hòm thư Công cộng Quang Phú

  • Mã bưu điện: 511115
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quang Phú
  • Địa chỉ: Thôn Tây Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới
  • Điện thoại: