Bưu điện văn hóa xã Quảng Hải

  • Mã bưu điện: 512490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Hải
  • Địa chỉ: Thôn Vân Lôi, Xã Quảng Hải, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 0906434980