Bưu điện Chánh Hòa

  • Mã bưu điện: 512020
  • Bưu cục: Bưu điện Chánh Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Phúc Tự Đông, Xã Đại Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 02323863357