Bưu điện khai thác cấp 2 KT Quảng Ninh

  • Mã bưu điện: 513610
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quảng Ninh
  • Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh
  • Điện thoại: 02323911167