Bưu điện Lý Hòa

  • Mã bưu điện: 511570
  • Bưu cục: Bưu điện Lý Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Quốc Lộ 1a, Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 02323864115