Bưu điện văn hóa xã Quảng Xuân

  • Mã bưu điện: 512240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Quảng Xuân, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 0345058939