Đại lý bưu điện Thanh Lạng

  • Mã bưu điện: 512933
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Thanh Lạng
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Lạng 5, Xã Thanh Hoá, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: