Bưu điện văn hóa xã Hạ Trạch

  • Mã bưu điện: 511700
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạ Trạch
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0911376567