Bưu điện văn hóa xã Duy Ninh

  • Mã bưu điện: 513750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Hiển Vinh, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh
  • Điện thoại: 02323873054