Bưu điện văn hóa xã Cảnh Dương

  • Mã bưu điện: 512640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cảnh Dương
  • Địa chỉ: Thôn Cảnh Thượng, Xã Cảnh Dương, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: 0989409421