Category: Lai Châu

Bưu điện văn hóa xã Pú Đao

Mã bưu điện: 394150 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pú Đao Địa chỉ: Bản Nậm Đắc, Xã Pú Đao, Huyện Nậm Nhùn Điện thoại: 01676966545

Hòm thư Công cộng Nậm Pì

Mã bưu điện: 394031 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nậm Pì Địa chỉ: Bản Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trung Chải

Mã bưu điện: 394041 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trung Chải Địa chỉ: Bản Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Mường Mô

Mã bưu điện: 394080 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Mường Mô Địa chỉ: Bản Mường Mô, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn Điện thoại:

Bưu điện văn phòng BĐH Nậm Nhùn

Mã bưu điện: 394051 Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Nậm Nhùn Địa chỉ: Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn Điện thoại: 3910655

Bưu điện Nậm Nhùn

Mã bưu điện: 394100 Bưu cục: Bưu điện Nậm Nhùn Địa chỉ: Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn Điện thoại: 02133910655

Bưu điện văn hóa xã Hua Bum

Mã bưu điện: 394070 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hua Bum Địa chỉ: Thôn Hua Bum, Xã Hua Bum, Huyện Nậm Nhùn Điện thoại: 01689986389

Hòm thư Công cộng Xã Tà Mít

Mã bưu điện: 393765 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tà Mít Địa chỉ: Thôn Sài Lương, Xã Tà Mít, Huyện Tân Uyên Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Trung Đồng

Mã bưu điện: 393852 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Trung Đồng Địa chỉ: Bản Phiêng phát 1, Xã Trung Đồng, Huyện Tân Uyên Điện thoại: