Bưu điện văn hóa xã Nậm Sỏ

  • Mã bưu điện: 393680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Sỏ
  • Địa chỉ: Thôn Khau Hỏm, Xã Nậm Sỏ, Huyện Tân Uyên
  • Điện thoại: 0949461002