Bưu điện Nậm Nhùn

  • Mã bưu điện: 394100
  • Bưu cục: Bưu điện Nậm Nhùn
  • Địa chỉ: Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn
  • Điện thoại: 02133910655