Danh sách bưu điện Nậm Nhùn bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu, tìm mã bưu điện: Bưu điện Nậm Nhùn, Bưu điện văn hóa xã Hua Bum, Bưu điện văn hóa xã Lê Lợi, Bưu điện văn hóa xã Pú Đao, Hòm thư Công cộng Nậm Pì, Hòm thư Công cộng Trung Chải, Hòm thư Công cộng Nậm Chà, Hòm thư Công cộng Mường Mô, Hòm thư Công cộng Nậm Ban, Hòm thư Công cộng Nậm Hàng, Hòm thư Công cộng Nậm Manh, Bưu cục văn phòng BĐH Nậm Nhùn

Bưu điện Nậm Nhùn

 • Mã bưu điện: 394100
 • Bưu cục: Bưu điện Nậm Nhùn
 • Địa chỉ: Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại: 02133910655

Bưu điện văn hóa xã Hua Bum

 • Mã bưu điện: 394070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hua Bum
 • Địa chỉ: Thôn Hua Bum, Xã Hua Bum, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại: 01689986389

Bưu điện văn hóa xã Lê Lợi

 • Mã bưu điện: 394140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Lợi
 • Địa chỉ: Bản Bản chợ, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại: 0941368601

Bưu điện văn hóa xã Pú Đao

 • Mã bưu điện: 394150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pú Đao
 • Địa chỉ: Bản Nậm Đắc, Xã Pú Đao, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại: 01676966545

Hòm thư Công cộng Nậm Pì

 • Mã bưu điện: 394031
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nậm Pì
 • Địa chỉ: Bản Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trung Chải

 • Mã bưu điện: 394041
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trung Chải
 • Địa chỉ: Bản Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Nậm Chà

 • Mã bưu điện: 394021
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nậm Chà
 • Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Mường Mô

 • Mã bưu điện: 394080
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Mường Mô
 • Địa chỉ: Bản Mường Mô, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Nậm Ban

 • Mã bưu điện: 394131
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nậm Ban
 • Địa chỉ: Bản Nậm Ô, Xã Nậm Ban, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Nậm Hàng

 • Mã bưu điện: 394091
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nậm Hàng
 • Địa chỉ: Bản Nậm Hàng, Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Nậm Manh

 • Mã bưu điện: 394121
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nậm Manh
 • Địa chỉ: Bản Huổi Chát, Xã Nậm Manh, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Nậm Nhùn

 • Mã bưu điện: 394051
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Nậm Nhùn
 • Địa chỉ: Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn
 • Điện thoại: 3910655