Bưu điện văn hóa xã Hua Bum

  • Mã bưu điện: 394070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hua Bum
  • Địa chỉ: Thôn Hua Bum, Xã Hua Bum, Huyện Nậm Nhùn
  • Điện thoại: 01689986389