Bưu điện văn hóa xã Nậm Cần

  • Mã bưu điện: 393660
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Cần
  • Địa chỉ: Thôn Phiêng Bay, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên
  • Điện thoại: 0915618080