Hòm thư Công cộng Nậm Pì

  • Mã bưu điện: 394031
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nậm Pì
  • Địa chỉ: Bản Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn
  • Điện thoại: