Bưu điện văn phòng BĐH Nậm Nhùn

  • Mã bưu điện: 394051
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Nậm Nhùn
  • Địa chỉ: Khu phố Thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn
  • Điện thoại: 3910655