Hòm thư Công cộng Trung Chải

  • Mã bưu điện: 394041
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trung Chải
  • Địa chỉ: Bản Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn
  • Điện thoại: