Bưu điện văn hóa xã Pú Đao

  • Mã bưu điện: 394150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pú Đao
  • Địa chỉ: Bản Nậm Đắc, Xã Pú Đao, Huyện Nậm Nhùn
  • Điện thoại: 01676966545