Hòm thư Công cộng Xã Pha Mu

  • Mã bưu điện: 393182
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Pha Mu
  • Địa chỉ: Thôn Khá, Xã Pha Mu, Huyện Than Uyên
  • Điện thoại: