Bưu điện văn hóa xã Phúc Khoa

  • Mã bưu điện: 393730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Khoa
  • Địa chỉ: Bản Ngọc Lại, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên
  • Điện thoại: 0869927995