Hà Nội

Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 1

Mã bưu điện: 143010 Bưu cục: Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 1 Địa chỉ: Sô´63, Đường Phú Diễn{ngõ 72}, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại: …

Bưu điện Phát hành Báo chí GD PHBC

Mã bưu điện: 100994 Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBC Địa chỉ: Sô´159, Đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại:

Bưu điện Kho EMS TMĐT

Mã bưu điện: 143330 Bưu cục: Bưu điện Kho EMS TMĐT Địa chỉ: Sô´km12, Dãy nhà A, Khu tập thể T262, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm Điện …

Bưu điện Thụy Phương

Mã bưu điện: 143360 Bưu cục: Bưu điện Thụy Phương Địa chỉ: Sô´262, Đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại:

Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 2

Mã bưu điện: 143110 Bưu cục: Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 2 Địa chỉ: Sô´10, Đường 32, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại:

Bưu điện Nhổn

Mã bưu điện: 143510 Bưu cục: Bưu điện Nhổn Địa chỉ: Sô´10, Đường Phố Nhổn, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại: 024.32242675

Bưu điện Đức Thắng

Mã bưu điện: 143610 Bưu cục: Bưu điện Đức Thắng Địa chỉ: Sô´14, Đường Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại:

Bưu điện Xuân Đỉnh

Mã bưu điện: 143310 Bưu cục: Bưu điện Xuân Đỉnh Địa chỉ: Sô´101, Dãy nhà CT1, Khu tập thể Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm Điện …