Category: Hà Nội

Bưu điện Kho EMS TMĐT

Mã bưu điện: 143330 Bưu cục: Bưu điện Kho EMS TMĐT Địa chỉ: Sô´km12, Dãy nhà A, Khu tập thể T262, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm Điện …

Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 1

Mã bưu điện: 143010 Bưu cục: Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 1 Địa chỉ: Sô´63, Đường Phú Diễn{ngõ 72}, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại: …

Bưu điện Phát hành Báo chí GD PHBC

Mã bưu điện: 100994 Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBC Địa chỉ: Sô´159, Đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại:

Bưu điện BCP [EMS] COD Tân Xuân

Mã bưu điện: 143315 Bưu cục: Bưu điện BCP COD Tân Xuân Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại: 02437199095

Bưu điện Tân Xuân

Mã bưu điện: 143320 Bưu cục: Bưu điện Tân Xuân Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại: 024.32191731

Bưu điện EMS Postmart

Mã bưu điện: 143312 Bưu cục: Bưu điện EMS Postmart Địa chỉ: Sô´1, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại:

Bưu điện Thụy Phương

Mã bưu điện: 143360 Bưu cục: Bưu điện Thụy Phương Địa chỉ: Sô´262, Đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại:

Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 2

Mã bưu điện: 143110 Bưu cục: Bưu điện KHL Bắc Từ Liêm 2 Địa chỉ: Sô´10, Đường 32, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm Điện thoại: