Bưu điện Phát hành Báo chí Khai thác và vận chuyển báo chí 3

  • Mã bưu điện: 100996
  • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí Khai thác và vận chuyển báo chí 3
  • Địa chỉ: Sô´159, Đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm
  • Điện thoại: 02432191914