Bưu điện văn hóa xã Đình Xuyên

  • Mã bưu điện: 132500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đình Xuyên
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 0983219482