Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Trãi

  • Mã bưu điện: 158720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Trãi
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Mai Sao, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 0989681521