Bưu điện văn phòng BĐH Phúc Thọ

  • Mã bưu điện: 153901
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Phúc Thọ
  • Địa chỉ: Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: