Bưu điện văn hóa xã Quảng Bị

  • Mã bưu điện: 156366
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Bị
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quảng Bị 2, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 0986491627