Bưu điện văn hóa xã Phủ Lỗ

  • Mã bưu điện: 140601
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phủ Lỗ
  • Địa chỉ: Khu Đường 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02435831034