Bưu điện KHL Hà Đông 2

  • Mã bưu điện: 152090
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Hà Đông 2
  • Địa chỉ: Sô´0, Phố Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 024.32939219