Bưu điện văn hóa xã Cổ Bi

  • Mã bưu điện: 131400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Bi
  • Địa chỉ: Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm
  • Điện thoại: 0966518281