Thông tin bưu cục: Mỹ Đức – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Mỹ Đức tỉnh Hà Nội thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Mỹ Đức, Bưu điện Cầu Dậm, Bưu điện Kênh Đào, Bưu điện Hương Sơn, Bưu điện KHL Mỹ Đức, Bưu điện văn hóa xã Phù Lưu Tế, Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá, Bưu điện văn hóa xã Xuy Xá, Bưu điện văn hóa xã Lê Thanh, Bưu điện văn hóa xã Hợp Tiến, Bưu điện văn hóa xã Hồng Sơn, Bưu điện văn hóa xã An Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Bột Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Tuy Lai, Bưu điện văn hóa xã Thượng Lâm, Bưu điện văn hóa xã Đồng Tâm, Bưu điện văn hóa xã Đại Hưng, Bưu điện văn hóa xã An Tiến, Bưu điện văn hóa xã Hợp Thanh, Bưu điện văn hóa xã Hùng Tiến, Bưu điện văn hóa xã An Phú, Bưu điện văn hóa xã Phúc Lâm, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành, Bưu điện văn hóa xã Đốc Tín, Bưu điện văn hóa xã Vạn Kim, Bưu điện văn hóa xã Đại Nghĩa, Bưu cục văn phòng BĐH Mỹ Đức

Bưu điện Mỹ Đức

 • Mã bưu điện: 157600
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Đức
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 024.33847101

Bưu điện Cầu Dậm

 • Mã bưu điện: 157760
 • Bưu cục: Bưu điện Cầu Dậm
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Viêm Khê: Đội 6-8, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 024.33170262

Bưu điện Kênh Đào

 • Mã bưu điện: 157670
 • Bưu cục: Bưu điện Kênh Đào
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kênh Đào (Đội 2, Đội 3), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 024.33846102

Bưu điện Hương Sơn

 • Mã bưu điện: 157830
 • Bưu cục: Bưu điện Hương Sơn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đục Khê: Đội 9-Đội 14, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 024.33849601

Bưu điện KHL Mỹ Đức

 • Mã bưu điện: 157605
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Mỹ Đức
 • Địa chỉ: Sô´39, Phố Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Phù Lưu Tế

 • Mã bưu điện: 157610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Lưu Tế
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung: Đội 4-Đội 7, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 01645286101

Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá

 • Mã bưu điện: 157630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phùng Xá
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thượng(từ Đội1-Đội 9), Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 0914997798

Bưu điện văn hóa xã Xuy Xá

 • Mã bưu điện: 157620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuy Xá
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đoài: Đội 3-Đội 5, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 0975491159

Bưu điện văn hóa xã Lê Thanh

 • Mã bưu điện: 157640
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Thanh
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Áng Thượng: Đội 5-6, Xã Lê Thanh, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 0916436898

Bưu điện văn hóa xã Hợp Tiến

 • Mã bưu điện: 157769
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hợp Tiến
 • Địa chỉ: Thôn La Đồng: Đội 1-Đội 3, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 0984603421

Bưu điện văn hóa xã Hồng Sơn

 • Mã bưu điện: 157650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Sơn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hạ Sở: Đội 2, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 01662238476

Bưu điện văn hóa xã An Mỹ

 • Mã bưu điện: 157674
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Đoan Nữ (Đội 4 đến Đội7), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 01205939772

Bưu điện văn hóa xã Bột Xuyên

 • Mã bưu điện: 157680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bột Xuyên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Lai Tảo: Đội 6 – 10, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 01205939689

Bưu điện văn hóa xã Tuy Lai

 • Mã bưu điện: 157690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tuy Lai
 • Địa chỉ: Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 01235019739

Bưu điện văn hóa xã Thượng Lâm

 • Mã bưu điện: 157720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Lâm
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trì (từ xóm 1-xóm 2), Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 0914997203

Bưu điện văn hóa xã Đồng Tâm

 • Mã bưu điện: 157730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Tâm
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoành (từ xóm 1A,1B và xóm 2 đến 8), Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 0906483570

Bưu điện văn hóa xã Đại Hưng

 • Mã bưu điện: 157840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Trinh Tiết: Đội 4 – Đội 8, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 0969947203

Bưu điện văn hóa xã An Tiến

 • Mã bưu điện: 157790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Tiến
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hiền Lương: Đội 4, Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 02433506475

Bưu điện văn hóa xã Hợp Thanh

 • Mã bưu điện: 157780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hợp Thanh
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 01686743402

Bưu điện văn hóa xã Hùng Tiến

 • Mã bưu điện: 157860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Tiến
 • Địa chỉ: Sô´0, Ấp Đông Bình: Đội 5-6, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 0985323465

Bưu điện văn hóa xã An Phú

 • Mã bưu điện: 157810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Phú
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đồi Dùng: Đội 7, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 02433506430

Bưu điện văn hóa xã Phúc Lâm

 • Mã bưu điện: 157740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Lâm
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phúc Lâm: Đội 2-Đội 6, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 01639386633

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành

 • Mã bưu điện: 157710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vĩnh Lạc: Đội 3-4, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 01233624242

Bưu điện văn hóa xã Đốc Tín

 • Mã bưu điện: 157880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đốc Tín
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đốc Tín: Đội 3 – Đội 8, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 0961709482

Bưu điện văn hóa xã Vạn Kim

 • Mã bưu điện: 157870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Kim
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kim Bôi (Đội 1đến Đội 10), Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 01254694534

Bưu điện văn hóa xã Đại Nghĩa

 • Mã bưu điện: 157850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Nghĩa
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: 0969986383

Bưu cục văn phòng BĐH Mỹ Đức

 • Mã bưu điện: 157603
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Mỹ Đức
 • Địa chỉ: Thôn Thị Trấn Tế Tiêu Nay Đổi Thành Thị Trấn Đại Nghĩa, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức
 • Điện thoại: