Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngọc

  • Mã bưu điện: 137100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ngọc
  • Địa chỉ: Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 01238504122