Bưu điện văn hóa xã Tráng Việt

  • Mã bưu điện: 142150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tráng Việt
  • Địa chỉ: Thôn Tráng Việt, Xã Tráng Việt , Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02438171373