Bưu điện Cấn Hữu

  • Mã bưu điện: 155910
  • Bưu cục: Bưu điện Cấn Hữu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thái Thượng Khê, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai
  • Điện thoại: 024.33949109