Bưu điện văn hóa xã Hương Ngải

  • Mã bưu điện: 155340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Ngải
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 9, Xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433597839