Bưu điện Ngọc Hồi

  • Mã bưu điện: 134710
  • Bưu cục: Bưu điện Ngọc Hồi
  • Địa chỉ: Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 02438615246