Bưu điện văn hóa xã Đồng Thái

  • Mã bưu điện: 154840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Thái
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chi Lai, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433625002