Bưu điện Phát cấp 1 Bưu điện phát Ngoại dịch

  • Mã bưu điện: 130660
  • Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 1 Bưu cục phát Ngoại dịch
  • Địa chỉ: Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
  • Điện thoại: 024.37681817